Wandeling rond Lettelbert
en door de Lettelberterter Petten.

 

Bekijk de wandeling in Google Maps

Klik op een marker om een kleine impressie te zien.
Klik dan op de kleine foto om een grotere foto te zien.

Bekijk meer foto's
Download route-en trackbestanden (zip file)

Verslag van de wandeling

Lengte van de wandeling: 12,6 km

We beginnen de wandeling bij het Watersportcentrum Westerkwartier.
Het is nog rustig want het weer is nu niet direkt uitnodigend....
Als we de hoofdweg door Lettelbert een stukje gevolgd hebben passeren we het Lettelberterdiep. Het Lettelberterdiep was vroeger een belangrijk vaarwater tussen Groningen en Friesland. Bij de brug hoorde gebruikelijk een herberg
waarin de vermoeide schippers even op verhaal konden komen. Zo ook in
Lettelbert. Helaas is de prachtige herberg in 1980 afgebroken.

De Solex uitjes schieten als paddenstoelen uit de grond; zonder uitzondering zijn de berijders vrolijk. Op de parallelweg langs de A7, op weg naar de Lettelberter Petten, komen we een vrolijk clubje tegen.

Op het informatiepaneel van de Stichting Groninger Landschap lezen we de volgende tekst:
Tussen de snelweg en de noordoever van het Leekstermeer ligt een prachtig natuurgebied. De stille oeverlanden met wisselend waterpeil, de weiden, de poelen en het open water vormen een goed tehuis voor weidevogels als de kievit, grutto en tureluur. Elk jaar komen kemphanen, ganzen en zwanen op bezoek. In de open ruimte is regelmatig een groepje reeën te zien.
Midden in het gebied rijst een moerasbos op met zijn karakteristieke fauna.
Hier bouwen buizerds, haviken en vele zangvogels hun nesten. Aan de bezoe-
ker biedt deze combinatie van water, weide en bos een onverwachte afwisselling.

Via een klaphekje gaan we een dijkje op; het ‘J. van Dijkpad’, genoemd naar
de heer J. van Dijk. Hij was van 1987 – 1999 gedeputeerde van Landbouw,
Milieu, Natuur en Landschap van de provincie Groningen.

We maken een zijsprong naar vogelkijkhut "Olde Mart". Hier heb je een mooi uitzicht en zien we een tevreden familie Zwaan.
Weer terug op het hoofdpad lopen we tussen natte graslanden die overgaan in moerasbos.
Dit zijn de eigenlijke Lettelberter Petten. Petgaten zijn ontstaan na het afgraven
van smalle stroken veen. Het uitgegraven veen werd op legakkers te drogen gelegd. De gedroogde turfjes werden door de plaatselijke bevolking in de kachel gebruikt of verkocht. Toen de vraag naar turf wegviel en aan de vervening een einde kwam, groeiden de veenplassen dicht met riet, varens, mos en elzen. Zo
ontstond een mysterieus en donker elzenbroekbos.

We vervolgen onze weg naar de Bergboezem en steken de A7 over.
We volgen de parallelweg een stukje, steken het Lettelberterdiep over en gaan rechtsaf. Bij een bruggetje ("Hoogholtje") steken we wederom het Diep over en komen bij de bergboezem.
Dit 100 ha. grote gebied van voormalige landbouwgrond dient als buffer bij overvloedige regenval; het voorkomt dat het waterpeil in de omgeving zo hoog wordt dat er wateroverlast optreedt. Daarom ziet u hier ook twee stuwen die bij hoog peil water het gebied inlaten. Bij laag peil bestaat het gebied deels uit land
en deels uit water. Het is daardoor een oase voor tal van watervogels en
steltlopers geworden, die er dan ook soms met duizenden vertoeven. Dit
trekt op zich weer tal van roofvogels aan, zoals zelfs de slechtvalk.

We hebben Carst aan de lijn maar de schapen die hier grazen vertrouwen het niet echt en lopen de gehele dijk rond de boezem voor ons uit tot onze wegen zich aan de noordkant scheiden; wij verlaten de dijk en de schapen maken de ronde af.
We laten Enumatil : rechts" liggen en gaan weer in de richting van de A7. Vlak voor het einde van de weg zien we nog een gemaal met een krooshekreiniger met een bekende naam.
Aangezien er nog geen onderdoorgang onder de A7 is, is een deel van de terugweg hetzelfde als de heenweg.
Teruggekomen bij het watersportcentrum nemen we nog een kop koffie en gaan ondanks het wat sombere weer tevreden op huis aan.

Verslagje van de wandeling
klik op de foto's voor een vergroting

 

De hond mag mee

maar: moet aan de lijn bij de bergboezem; daar lopen schapen en die hebben de oudste rechten.

 

 

Deze wandeling hebben we gezien in een folder van de Stichting Dorpshuis Lettelbert.
Het is een samengevoegde wandeling die bestaat uit een wandeling door de Lettelberter Petten en de bergboezem van het Lettelberter Diep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar begin van de pagina

 

Wandelhoofdmenu