Wandeling Lauwersmeer
"Ballastplaat".

 

Bekijk de wandeling in Google Maps

Klik op een marker om een kleine impressie te zien.
Klik dan op de kleine foto om een grotere foto te zien.

Bekijk meer foto's
Download route-en trackbestanden (zip file)

Verslag van de wandeling

Lengte van de wandeling: 8,3 km

We beginnen op deze prachtige dag vlakbij restaurant "Suyderoogh" en besluiten eerst even een kop koffie te nemen. Naast ons op het terras strijkt ook een echtpaar neer en we gaan zitten wachten tot de serveerster eerst alle tafels op het terras schoongemaakt heeft....
Niet echt een goede handelsgeest maar ja... het is mooi weer.

Een pad langs het meer is wel heel uitnodigend maar is jammer genoeg verboden voor honden en we nemen een pad waar wel honden toegelaten worden.
Feest voor o.a. deze dappere Jack Russel die eigenlijk aan de lijn had gemoeten maar ach.. het is mooi weer... Misschien iets voor de beheerders van het gebied om over na te denken? Want dat honden op speel- en ligweiden aan de lijn moeten is logisch maar daarbuiten zou het vrij moeten zijn.

In november 2003 werd het Lauwersmeergebied uitgeroepen tot het Nationaal Park Lauwersmeer vanwege de bijzondere betekenis van dit gebied. Er is een overlegorgaan van de samenwerkende partijen waar het Beheer- en inrichtingsplan wordt opgesteld. Staatsbosbeheer beheert ongeveer de helft van het 9000 ha tellende natuurgebied .

Er zijn mooie wandelpaden aangelegd en van tijd tot tijd staan er uitkijktorens waarvanaf je een mooi uitzicht hebt!
Carst blijft beneden....
Hij mist dan wel het schitterende uitzicht: rechts de spuisluizen en recht vooruit de Friese kant met Oostmahorn.

Het weidse landschap van het Lauwersmeergebied wordt afgewisseld met jonge bossen, die voor een deel spontaan zijn ontstaan. Zo zijn op de hoogste delen van de zandplaten direct na de inpoldering bomen gaan groeien. Het zijn loofbosjes waar soorten als de schietwilg, boswilg, grauwe en geoorde wilg een stek hebben gevonden. Ook schoten hier struwelen van duindoorn en kruipwilg uit de grond. Op de zware klei in het zuiden ontstond een bos waarin voornamelijk de vlier domineert.

Naast deze natuurbossen zijn er ook bossen aangeplant. Het in 1972 aangelegde Zuidwalbos, dat tegen de afsluitdijk ligt, is het oudste bos. In de daarop volgende jaren werden het proefbos Lauwersoog, het proefbos Ballastplaat, het Marnebos en de bossen van de Kollumerwaard aangelegd.

Er groeien verschillende boomsoorten, zoals populieren, eiken, berken, esdoorns, iepen, dennen en sparren. De aanplant van deze bossen zorgde ook voor de komst van nieuwe zoogdieren en vogels. Reeën, vossen, hazen, konijnen en hermelijnen behoren inmiddels tot de vaste bewoners. (bron Ecomare)

Het bungalowpark Suyderoogh is omgeven door waterpartijen en de bewoners werken (compleet met lieslaarzen) aan de walbeschoeiing.

Natuurlijk zijn er op de diverse bruggetjes fotomomenten; het wemelt van de jonge vis in de sloten.
Op het laatst wijken we van het (fiets)pad af en wordt het nog een beetje zoeken naar een goed begaanbare route naar het startpunt.

 

 

Verslagje van de wandeling
klik op de foto's voor een vergroting

 

 

 

Een wandeling door en rond het bos op de zg "Ballastplaat" in het Lauwersmeergebied.

Zo’n 2500 jaar geleden woonden hier de eerste mensen op terpen (verhogingen in het landschap) om zich tegen de golven van de zee te beschermen. De Lauwerszee was toen een inham van de Waddenzee en eb en vloed hadden vrij spel. Het aantal bewoners nam toe en er ontstond behoefte aan meer ruimte. Rond 1000 jaar na christus begon men met de aanleg van dijken om zodoende land in te polderen voor bewoning en landbouwgrond.
De Kerstvloed van 1717 kostte het leven van honderden mensen. Ook de watersnoodramp in 1953 in Zeeland bracht de nodige beroering. Zwakke en lage dijken van de Lauwerszee waren al jaren onderwerp van discussie. Maar er was meer dan alleen de kwestie van de dijk ophogen, ook de waterafvoer van de noordelijke provincies moest worden geregeld. In 1961 werd een definitief plan gemaakt dat resulteerde in de bouw van een afsluitdijk die in 1969 van de Lauwerzee het Lauwersmeer maakte. Eb en vloed verdwenen waardoor hoger gelegen gronden niet meer onder water liepen. Hier ontstonden natuurgebieden, landbouwgronden en een militair oefenterrein.
(bron: Natuurlijk wandelen.nl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar begin van de pagina

 

Wandelhoofdmenu